Hitsoft B1 Çözümleri

HITSOFT SAP B1 DMS®
(DEALER MANAGEMENT SYSTEM)

B1 DMS, on sekiz yılı aşkın DMS tecrübesi ile ortaya çıkmış ve bayi otomasyon sistemine radikal bir yaklaşım getirmiştir.

Sistem satış öncesi faaliyetlerden başlayarak satış sonrası aktiviteleri de takip edebilmesinde, bayilerin ve merkezin sağ kolu rolünü üstlenmiştir.

Distribütörler, bayiler ve üretici firmalar arasında bir köprü vazifesi gören DMS bünyesinde standart B1’a ek olarak bulunan modüller;

 • CRM & VRM
 • Yedek Parça Yönetimi
 • Servis Yönetimi
 • Teknisyen Eğitim Yönetimi
 • Sıfır ve 2.El Araç Satış

E-DÖNÜŞÜM®
(ÜRÜN AİLESİ)

SAP Business One üzerinde çalışan ve e-dönüşüm entegrasyonu kullanan şirketlerin ihtiyaçlarını sistem içerisinde kusursuz bir şekilde karşılayan bir modüldür.

Bu modüller aracılığı ile SAP Business One üzerinde sistemdeki mevcut veriler aracılığıyla işlemler, GİB ile uyumlu şekilde gerçekleştirilir. Böylece, aynı ekran üzerinden erişimle sistem kesintiye uğramadan, güncel ve hızlı şekilde kullanım sağlar.

 • e-Defter®
 • e-Arşiv®
 • e-Fatura®
 • e-İrsaliye®

B1 BORDRO®

SAP Business One üzerinde çalışan ve e-dönüşüm entegrasyonu kullanan şirketlerin ihtiyaçlarını sistem içerisinde kusursuz bir şekilde karşılayan bir modüldür.

Bu modüller aracılığı ile SAP Business One üzerinde sistemdeki mevcut veriler aracılığıyla işlemler, GİB ile uyumlu şekilde gerçekleştirilir. Böylece, aynı ekran üzerinden erişimle sistem kesintiye uğramadan, güncel ve hızlı şekilde kullanım sağlar.

B2B / B2C®

Bir e-ticaret portalı olanHitsoftB2B®ve B2C®ürünleri, internetten satış yapan firmaların ihtiyaçlarınıkarşılayaraktüm operasyonlarınıtek birplatform üzerinden yönetmelerinisağlar. Kullanıcı siparişinintakibi, fatura kesilmesive stokların anlık takibi gibi birçok fonksiyonuSAP B1 ile entegrasyon avantajıylasağlayarakfirmalaraverimlilik ve hızkazandırır.

B1 ÜVT®
(ÜRETİMDEN VERİ TOPLAMA)

 • Atölyede dolaşımda olan kâğıt ve evrak kalabalığından sizi kurtarır.
 • Zaman ve üretim verilerinin kolayca raporlanmasını sağlar.
 • İş emirlerinin istasyonlara otomatik olarak hızlıca iletilmesi ve oluşan kayıtların SAP B1 merkezi sistemi geri beslemesini sağlar.
 • Üretimi anlık olarak TV ekranından da takip edebilirsiniz.

EL TERMİNALİ®
(ÜRETİMDEN VERİ TOPLAMA)

 • Kare kodlu veya barkodlu olarak ürünlerin depo içi transferini ve kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz.
 • Depoya mal giriş ve çıkışlarını yönetebilirsiniz.
 • Depo yerlerini aktif ederek depo içi adresleme sistemini etkin bir şekilde kullanmanızı sağlar.
 • Ürünler için el terminali aracılığıyla barkod ve kare kod tanımlayabilirsiniz.
 • Ürünlere dair seri ve parti yönetimini etkin bir şekilde yapabilirsiniz.
 • Sipariş ve kit hazırlamayı sağlar.
 • Çok daha etkin ve anlık stok kontrolü ile stok sayımını gerçek verilerle hatasız yapmanızı sağlar.

SBİF / SBBUP®
(SERBEST BÖLGE)

Hitsoft SBİF®, serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların yaptıkları her türlü alım satım işlemi ile ilgili belge olan Serbest Bölge İşlem Formunun elektronik olarak ve sistemle entegre bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

Hitsoft SBBUP®, Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin elektronik ortama aktarılması ve bu bölgelerle ilgili oluşturulan veri tabanına sağlıklı veri akışını kolaylaştırılmasını sağlayan çözümdür. Böylece, kullanıcı firmalar ile Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler, Serbest Bölge Müdürlüğü, Gümrük İdareleri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanmasını ve işlemlerin nitelikli elektronik imza kullanılarak yapılmasını sağlar.

HITPOS®

HitPOS, ürünsatışyönetimi ve perakende çözümsunarak, barkodlu veya barkodsuz ürün satışlarınındokunmatik ekranda veya PCüzerindebasit ve etkinbir şekilde yapılmasını sağlar. Böylece mağaza/satışnoktasıile diğer departmanların SAP Business One üzerindetam entegrasyonu sağlanarak anlık veri akışı sürdürülür.

MT940®

Uluslararası elektronik hesap ekstre formatı MT940’a uygun şekilde, tüm hesap hareketlerinize ait dökümleri standart formatta veya ihtiyacınıza göre uyarlanabilen farklı dijital formatlarda oluşturabilen bir araçtır.

Detaylı
Bilgi Al