GLOBAL B1 ÇÖZÜMLERİ

SAP B1 Üretim / SAP Business One
Boyum Paketleri

Boyum Üretim Modülü, kesikli ve proses üretim yapan işletmeler için planlama aşamasından kontrol, uygulama ve gerçekleştirmeye kadar geniş bir işlevsellik sunar. SAP Business One ile kusursuz şekilde entegre olan bu modül ile üretim artık daha kontrol edilebilir, esnek ve verimli!

İşinize ve çalışma biçiminize uyacak şekilde SAP Business One'ın arabirimini ve iş akışlarını kolayca tasarlamak için kullanımı çok sayıda araç ve fonksiyon sunar.

Beas İleri Üretim Modülü, standart üretim modülüne eklenebilen yapısı ile kesikli ve proses üretim yapan işletmeler için planlama aşamasından başlayarak oldukça kapsamlı ve detaylı bir üretim süreci kontrol ve analizi sağlar.

MRP/MRP II, üretim & sipariş planlama, Kalite kontrol, hesaplama & ürün maliyetlendirme, malzeme yönetimi, versiyon ve revizyon kontrolünün yanı sıra ürün konfigüratörü, ileri planlama ve çizelgeleme, iş performansı ve proje yönetimi kapsamı ile geniş ölçekteki üretim faaliyetlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlar.

Temel bilgilere anında erişim sağlar ve tüm departmanlardaki çalışanların müşteri adaylarına, mevcut müşterilere ve tedarikçilere hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermelerini sağlayarak, Outlook içinden SAP Business One görevlerini kolayca gerçekleştirmenizi sağlar.

Lojistik operasyonlarını, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için menşe noktası ile tüketim noktası arasındaki malların, hizmetlerin ve ilgili bilgilerin etkin ve verimli bir şekilde ileri/ tersine akışını ve depolanmasını planlar, uygular ve kontrol eder.

Optimal lojistik yönetimini sağlamak için, ofis ortamındaki idari süreçleri depodaki operasyonel süreçlerle entegre eden bu çözüm, depodaki operasyonları kolaylaştıran ve bunları şeffaf bir şekilde ERP seviyesinde SAP Business One ile entegre eder.

B1 Belge Yöneticisi (B1DM), ekli dosyalarını daha iyi izlemesi gereken (örneğin ISO sertifikaları) ve onları SAP projeleri, karlılık merkezleri ve belgelerle olan ilişkilendirmeler sağlayan ve zenginleştiren bir araçtır.

Detaylı
Bilgi Al